• info@jahan3d.com
  • 021-55178292
  • wapp: 0902-5942454

نحوه نمایش مدل در autodesk inventor

نحوه نمایش مدل در autodesk inventor

اموزش ویدیو

بعد از وارد شدن در نرم افزار از گزینه viewبر روی گزینه object visibility کلیک می کنیم که برای تعیین نمایش قسمت های مختلف مدل و ترسیمه ها استفاده می شود با برداشتن علامت مقابل هر یک از این نوشته ها ان قسمت نمایش داده نخواهد شد .

از مجموع دستورات قسمت visual style  برای تعیین نحوه نمایش سطح مدل استفاده می شود. همان طور که در فیلم مشاهده می کنید در صورت انتخاب گزینه ها می توان خطوط قطعه را به صورت دید و یا ندید مشاهده کرد به فرض مثال می توان با کلیک بر روی گزینه هایی که در فیلم اموزشی نمایش داده شده است خطوط ندید مدل را مشاهده کرد

با انتخاب گزینه  two lights  نیز نحوه نور پردازی را انتخاب کنیم  برای تعیین رنگ مدل نیز می توان از لیستی که در قسمت viwe ودر فیلم اموزشی نشان داده شده است استفاده کنید .

کپی رایت 2022 | همه محتوای سایت برای جهان 3D محفوظ می باشد.

Support